Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Saudi Arabia - Photo credit : Arab Storms page on fb - Feb. 11, 2017

Hailstorm in Saudi Arabia this morning - February 16, 2017

Credit video : Mohamed El-Atawi via Arab Storms
Cyclone of Rhodes 2012-2017


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιο σας