Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017


This video is old - October 2012
This car was driving along a slippery and windy road. Suddenly trees began to fall in front of them so they quickly started to back up. However, it was too late and the trees had fallen on their car trapping them in their tracks.
Possible happened in Russia.

Video - Live LeakCyclone of Rhodes 2012-2017


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιο σας