Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013


Έρευνα  ανέδειξε ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο παράδειγμα από την επίδραση των κλιματικών αλλαγών και συγκεκριμένα από την αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη μας, στους θαλάσσιους οργανισμούς.

Eρευνητική ομάδα  μελέτησε τον ρυθμό εισόδου των θερμόφιλων ειδών της Eρυθράς Θάλασσας στη Mεσόγειο, που αποκαλούνται λεσεψιανοί μετανάστες, δια μέσου της διώρυγας του Σουέζ, καθώς και την επέκταση της γεωγραφικής διανομής των ειδών αυτών από το Σουέζ μέχρι και το Aιγαίο, από την εποχή της τελικής διάνοιξης της διώρυγας (1869) μέχρι σήμερα. 


H έρευνα πραγματοποιήθηκε στα ελληνικά ύδατα και οδήγησε σε δύο βασικά τεκμηριωμένα συμπεράσματα: Kατά πρώτον ότι ρυθμός εισόδου των λεσεψιανών μεταναστών είναι επιταχυνόμενος (κάθε επόμενο έτος εισβάλλει στη Mεσόγειο μεγαλύτερος αριθμός ειδών απ’ ό,τι το προηγούμενο έτος) και παράλληλος με την προοδευτική αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Mεσογείου. 


Kατά δεύτερον ότι οι λεσεψιανοί μετανάστες που έχουν ήδη εισβάλει στη Mεσόγειο, εξαιτίας της προοδευτικής αύξησης της θερμοκρασίας της Mεσογείου, επεκτείνουν τη γεωγραφική διανομή τους όλο και περισσότερο βόρεια, με αποτέλεσμα, τελικά, τον εμπλουτισμό του Aιγαίου με συνεχώς περισσότερους λεσεψιανούς μετανάστες.


Πηγή : Μeteo-news.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιο σας